Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Informacja - Opieka wytchnieniowa

Data publikacji: 2021-05-25

Gmina Gryfino w roku 2021 ponownie przystąpi do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

Wniosek złożony przez Gminę Gryfino uzyskał pozytywną rekomendację i na realizację tego zadania zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego  w wysokości 70 000 zł. Program będzie realizowany do grudnia 2021 roku, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - nad niepełnosprawnym dzieckiem do 16 roku życia lub osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  Wsparcie w ramach Programu będzie  skierowane do 8 osób – w tym 5 osób sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi oraz 3 osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w pierwszej kolejności
z niepełnosprawnością sprzężoną, wymagających wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywających w domu. 

Usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Programu proszone
są o złożenie wypełnionej Karty zgłoszeniowej oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 12 wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  

Druki  dostępne są na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Ośrodka.
Wsparcie w ramach Programu będzie bezpłatne.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela Pani Magdalena Puzik –
tel. 91 416 25 27 w. 113

 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

  1. Załącznik - Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej (plik docx 47KB)
  2. Załącznik - Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 54KB)
  3. Informacja (plik pdf 187KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej