Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2018-04-10

fepr-efs-pomorze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym w ramach realizacji projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności nr RPZP.07.06.00-32-K016/16 , dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 39KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

Data publikacji: 2018-03-28

fepr-efs-pomorze

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 117KB)
 2. formularz ofertowy - trener (plik doc 90KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 219KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności

Data publikacji: 2018-02-26

fepr-efs-pomorze Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino, do udziału w projekcie Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności"

123

Załączniki:

 1. informacja o rekrutacji (plik docx 111KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2017-07-28

fepr-efs-pomorze Informacja w załączeniu.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - opiekun (plik pdf 37KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2017-07-28

fepr-efs-pomorze Informacja w załączeniu.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - trener (plik pdf 37KB)

Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!

Data publikacji: 2017-07-07

fepr-efs-pomorze Mieszkanie treningowe jest już prawie gotowe aby pierwsze osoby zamieszkały w nim. Obecnie zakończyły się prace adaptacyjno-remontowe, a teraz rusza kolejny etap wyposażenia mieszkania w niezbędne sprzęty.
Trwa rekrutacja do projektu, wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie www.ops.gryfino.pl.
Mieszkanie zostało przekazane przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie, który odpowiedzialny jest za realizację projektu pn." Mieszkanie treningowe- krok do samodzielności" ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6.
Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!Prace adaptacyjno-remontowe zakończone!

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2017-06-14

fepr-efs-pomorze Unieważniam postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 25.05.2017r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 130KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

Data publikacji: 2017-06-14

fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. zapytanie - trener (plik docx 117KB)
 2. formularz ofertowy - trener (plik doc 90KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

Data publikacji: 2017-06-14

fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe - opiekun nocny - poprawne (plik docx 120KB)
 2. formularz ofertowy - opiekun nocny (plik doc 89KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności

Data publikacji: 2017-06-01

fepr-efs-pomorze Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności"

Załączniki:

 1. regulamin rekrutacji (plik docx 119KB)
 2. załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika projektu (plik docx 114KB)
 3. załącznik nr 2 - ankieta rekrutacyjna (plik docx 122KB)
 4. załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa (plik docx 111KB)

Trwają prace adaptacyjno - remontowe mieszkania treningowego

Data publikacji: 2017-06-01

fepr-efs-pomorze Trwają prace adaptacyjno - remontowe mieszkania treningowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności trwają prace adaptacyjno - remontowe, które zakończą się w miesiącu czerwcu. W lipcu zakładamy wyposażenie mieszkania. Już wkrótce efekty…

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym

Data publikacji: 2017-05-26

fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. Zapytanie (plik docx 117KB)
 2. załącznik nr 1 oferta - trener (plik doc 90KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym

Data publikacji: 2017-05-26

fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zapewnienia opieki w godzinach nocnych w mieszkaniu treningowym"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe - opiekun nocny - poprawne (plik docx 119KB)
 2. załącznik nr 1 oferta - opiekun nocny (plik doc 89KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt

Data publikacji: 2017-04-28

fepr-efs-pomorze Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 - MIESZKANIE TRENINGOWE - KROK DO SAMODZIELNOŚCI. Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

Czytaj całość publikacji "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt "

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2017-04-06

fepr-efs-pomorze na "Przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 182KB)

Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie

Data publikacji: 2017-03-17

fepr-efs-pomorze Zaproszenie do złożenia oferty

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z budową instalacji c.o. i gazowej, położonego przy ul. Szczecińskiej 2/1 w Gryfinie"

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy (plik docx 105KB)
 2. zalacznik_nr_2_-_wykaz_osob,_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonywaniu_zamowienia (plik docx 103KB)
 3. zalacznik_nr_3_-_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych (plik docx 103KB)
 4. zalacznik_nr_4_-_przedmiar_robot (plik pdf 403KB)
 5. zalacznik_nr_5_-_Dokumentacja_projektowa (plik 7z 1716KB)
 6. zalacznik_nr_6_Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_pdf (plik pdf 338KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej