ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności ❯ Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności"

Projekt: Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności

Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt

2017-04-28
fepr-efs-pomorze Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 - MIESZKANIE TRENINGOWE - KROK DO SAMODZIELNOŚCI. Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł. Głównym celem projektu jest utworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonym mieszkaniu wspomaganym - treningowym. W mieszkaniu treningowym będą świadczone usługi przygotowujące osoby w nim przebywające do samodzielnego lub przy minimalnym wsparciu, życia w otwartym środowisku oraz ochrona ich przed wykluczeniem społecznym. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby bezdomne, rodzice samotnie wychowujący dzieci znajdujący się w trudnej sytuacji. W ramach projektu zakłada się realizację trzech zadań. Głównymi zadaniami, które zostaną zrealizowane to: wykonanie prac adaptacyjno - remontowych mieszkania o powierzchni 72,69 m2 oraz wyposażenie w/w mieszkania do 31.07.2017 r., a także działania na rzecz uczestników w okresie od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r. Rekrutacja uczestników rozpocznie się w czerwcu 2017 r. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem m.in. poprzez trening samodzielności, pracę socjalną, poradnictwo i inne usługi aktywnej integracji.
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności