Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje o rozpoczęciu ponownej rekrutacji uczestników do projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności

Data publikacji: 2018-02-26

fepr-efs-pomorze Serdecznie zapraszamy osoby z terenu Gminy Gryfino, do udziału w projekcie Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.Od sierpnia 2017 r. do chwili obecnej wsparciem w projekcie zostało objętych 12 osób: cztery kobiety i ośmiu mężczyzn.
Do tej pory udział w projekcie zakończyło osiem osób. Osoby te zrealizowały zaproponowane ścieżki wsparcia obejmujące zakres nauki zmierzający do usamodzielnienia.
Dla uczestników projektu zapewniamy następujące formy wsparcia:
- wsparcie pracownika socjalnego w zakresie pracy socjalnej,
- wsparcie trenera w zakresie nabywania umiejętności samodzielnego funkcjonowania poprzez m.in.: trening gospodarczy, ekonomiczny, higieniczny, umiejętności społecznych, kulinarnych itp.,
- wsparcie w zakresie opieki nocnej.

Okresy turnusu uzależnione są od potrzeb uczestników. Trening dla osób niepełnosprawnych prowadzony jest w trzech etapach, każdy trwający jeden miesiąc. Maksymalny okres turnusu trwa trzy miesiące. Trening odbywają się z miesięcznymi przerwami, aby nabyte umiejętności osoby niepełnosprawne mogły utrwalać w miejscu swojego zamieszkania.
Turnusy dla pozostałych uczestników projektu (w tym osób bezdomnych lub innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów) odbywają się w jednym etapie,
w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w punkcie pierwszego kontaktu oraz sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12.

Powyższą dokumentację należy składać w tut. Ośrodku.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 91 416-25-27 wew. 114 lub na stronie internetowej: www.ops.gryfino.pl w zakładce ,,RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt: Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
123

Załączniki:

  1. informacja o rekrutacji (plik docx 111KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej