Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2018-04-10

fepr-efs-pomorze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług prowadzenia treningów usamodzielniających w mieszkaniu treningowym w ramach realizacji projektu pn. ,,Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności nr RPZP.07.06.00-32-K016/16 , dokonano wyboru oferty:

1) Pani Ireny Krówki


Uzasadnienie:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: cena oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
W/w kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

Załączniki:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 39KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej