Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE REALIZUJE PROJEKT

Data publikacji: 2018-01-04

fepr-efs-pomorze Gmina Gryfino otrzymała dofinansowanie w ramach projektu konkursowego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 - SKUTECZNA POMOC - KOMPLEKSOWE WSPARCIE. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 508 600,00 zł.
Kluczowym aspektem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej lub edukacyjnej. W projekcie udział weźmie 30 uczestników - po 15 osób w każdym roku realizacji projektu. Główne zadania projektu to: aktywna integracja poprzez pracę socjalną, terapię psychologiczną i psychospołeczną, warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, nabywanie umiejętności, rozwijanie predyspozycji i zdolności uczestników projektu oraz działania środowiskowe, mające na celu włączenie społeczne.
Rekrutacja uczestników rozpocznie się w styczniu 2018 r. będzie prowadzona przez pracowników socjalnych, mających bezpośredni kontakt z klientami ośrodka oraz prowadzona będzie rekrutacja otwarta dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Gryfino.
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej