Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2021-10-27

fepr-efs-pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór  do uczestnictwa w

projekcie pn.  „Aktywniej do celu!”

Założenia projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej.

Aby osiągnąć zamierzony cel zaplanowano następujące formy działań:

- spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, doradcami zawodowymi

- wyjazdy, spotkania integracyjne, zabawy dla dzieci, warsztaty o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, edukacyjnym, pikniki rodzinne

- pakiet kursów zawodowych (po konsultacji z doradcą zawodowym oraz po uwzględnieniu lokalnego rynku pracy) 

Projekt współrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie, mogą zgłaszać się do OPS w Gryfinie, ul. Łużycka 12, w godzinach pracy Ośrodka, do dnia 05.11.2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu pod numerem 91 416 25 27 wew. 133

 

 

 

 

Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej