ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Karty Dużej Rodziny ❯ OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Karty Dużej Rodziny"

Karty Dużej Rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-07-04
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, że od miesiąca lipca 2014r. - na mocy Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ze zm.) - przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 25. roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej);
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przez członków rodziny wielodzietnej rozumie się :
- rodzica / rodziców, rodzica / rodziców zastępczych, osobę / osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
- małżonka rodzica,
- dziecko, przez które rozumie się także dziecko, nad którym sprawowana jest rodzinna piecza zastępczą.
Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, przy tym jej wydanie nie jest zależne od dochodu rodziny. Rodzice - mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności
Karta Dużej Rodziny jest imiennym dokumentem o zasięgu ogólnokrajowym, uprawniającym do korzystania ze zniżek i ulg, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

- Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.


Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek
* Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą przez tut. Ośrodek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania w siedzibie tut. Ośrodka mieszczącej się w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12, pokój 16
* Przy składaniu w/w wniosku członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów następujących dokumentów:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że tut. Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Więcej informacji: www.rodzina.gov.pl
Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
Czym jest Karta Dużej Rodziny?
- Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
- To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
- Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.
Kto będzie mógł korzystać z karty?
- Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin z co najmniej 3 dzieci.
- Jest ona przyznawana niezależnie od dochodu.
- Karta jest wydawana imiennie każdemu członkowi rodziny.
Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
- Możliwość posługiwania się znakiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.
- Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
- Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.
Jak zgłosić swoją firmę do programu?
- Pobierz załączony na stronie rodzina.gov.pl formularz dla firm.
- Wypełnij go.
- Wyślij na adres: kdr@mpips.gov.pl
Szczegółowe pytania w sprawie Karty Dużej Rodziny prosimy kierować na adres:
Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
00‐513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
e- mail: info@mpips.gov.pl
Informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach 10:00-12:00 pod następującymi numerami: 22 529-06-69, 22 529-06-83, 22 529-06-67
(Informacja ze strony www.rodzina.gov.pl)

Załączniki:

  1. KDR (plik docx 22KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności