ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przetargi i zapytania ofertowe
← Powrót do strony głównej

Przetargi i zapytania ofertowe

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino na rok 2024 r.

2023-11-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino (ogrzewalnia, noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi).

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino na rok 2024 r."

Załączniki:

 1. załącznik nr 2 klazula_rodo (plik docx 20KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-11-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn."Archipelag Skarbów" , skierowanego do 130 uczniów uczęszczających do klas VIII placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino, rodziców, kadry pedagogicznej wraz z opracowaniem diagnozy i raportu.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach".

2023-09-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605/

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach"."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-09-15

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi trenera pracy – doradcy zawodowego wykonano wyboru najkorzystniejszej oferty:.

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z terenu gminy Gryfino.

2023-07-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług trenera pracy – doradcy zawodowego

Czytaj całość artykułu "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z terenu gminy Gryfino."

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-06-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie zorganizowania dwóch turnusów kolonii socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich z program profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy, dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 636KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-05-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania dwóch turnusów kolonii socjoterapeutycznych w okresie ferii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. oferta cenowa - kolonia socjoterapeutyczna 2023 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-05-17

Gryfino, dn. 16 maja 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 75)

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-05-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu, opublikowanego w dniu 30.03.2023r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie

2023-05-08

dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenie usług w zakresie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę u osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy, uzależnienia od napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych opublikowanego w dniu 7.03.2023r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-05-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

2023-05-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na świadczenie usług W ramach Mobilnego Punktu Doradztwa i Konsultacji dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-30

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu przez dwa dni w tygodniu (środa i piątek) – łącznie 6 godzin tygodniowo, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa psychiatra (plik docx 15KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-30

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. klazula rodo (plik docx 21KB)
 2. oferta cenowa psycholog dla dzieci i młodzieży (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie terapii rodzinnej, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doświadczających przemocy lub stosujących przemoc oraz porad prawnych w ramach działalności Mobilnego Punktu Doradztwa i Konsultacji.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa mobilny punkt (plik docx 16KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę u osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy, uzależnienia od napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych.  

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa psychiatra (plik docx 16KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie zapytania ofertowego

2023-03-02

Gryfino, 27.02.2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na prowadzenie usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z dnia 07.02.2023r., zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka w dniu 13.02.2023r.                      

Załączniki:

 1. Uniważnienie zapytania ofertowego (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-03-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-03-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie nt. uzależnienia od środków psychoaktywnych, socjalmediów (internet) i fake news (dezinformacja) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-02-14

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822)

ZAMAWIAJĄCY:          

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych.

2023-02-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185)

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

2023-01-20

Załączniki:

 1. Plan (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów

2023-01-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów nt. przemocy, wsparcia
dla osób pokrzywdzonych, zachowań ryzykownych, cyberprzemocy, szkodliwości palenia papierosów, zażywania substancji psychoaktywnych skierowanych do grupy 20 uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów

2023-01-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów nt. hejtu, cyberprzemocy, mowy nienawiści skierowanych do grupy 156 uczniów I klas uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów"

Załączniki:

 1. oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie postępowania

2022-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino z dnia 14.11.2022 r.                                                                                    

Czytaj całość artykułu "Unieważnienie postępowania"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności