ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przetargi i zapytania ofertowe
← Powrót do strony głównej

Przetargi i zapytania ofertowe

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie terapii rodzinnej, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doświadczających przemocy lub stosujących przemoc oraz porad prawnych w ramach działalności Mobilnego Punktu Doradztwa i Konsultacji.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa mobilny punkt (plik docx 16KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2023-03-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę u osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy, uzależnienia od napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych.  

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. oferta cenowa psychiatra (plik docx 16KB)
 2. klazula rodo (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie zapytania ofertowego

2023-03-02

Gryfino, 27.02.2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na prowadzenie usług psychologicznych w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z dnia 07.02.2023r., zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka w dniu 13.02.2023r.                      

Załączniki:

 1. Uniważnienie zapytania ofertowego (plik pdf 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-03-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-03-01

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie nt. uzależnienia od środków psychoaktywnych, socjalmediów (internet) i fake news (dezinformacja) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-02-14

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822)

ZAMAWIAJĄCY:          

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych.

2023-02-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185)

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

2023-01-20

Załączniki:

 1. Plan (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów

2023-01-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów nt. przemocy, wsparcia
dla osób pokrzywdzonych, zachowań ryzykownych, cyberprzemocy, szkodliwości palenia papierosów, zażywania substancji psychoaktywnych skierowanych do grupy 20 uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów

2023-01-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów nt. hejtu, cyberprzemocy, mowy nienawiści skierowanych do grupy 156 uczniów I klas uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i warsztatów"

Załączniki:

 1. oferta cenowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważnienie postępowania

2022-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino z dnia 14.11.2022 r.                                                                                    

Czytaj całość artykułu "Unieważnienie postępowania"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2022-11-14

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług – schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 326KB)
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (plik rtf 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-11-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 143KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-10-26

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące realizacji zajęć/spotkań w ramach godzinach wychowawczych nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz utrwalania umiejętności reagowania na zachowania agresywne.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022-10-24

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na opracowanie i realizację programu psychologiczno terapeutycznego dla osób stosujących przemoc dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy

2022-10-17

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-10-14

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące prowadzenia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy opublikowane w dniu 7 września 2022 roku na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-10-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zajęć/spotkań w ramach godzin wychowawczych nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz utrwalenia umiejętności reagowania na zachowania agresywne.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 394KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-10-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zajęć/spotkań w ramach godzin wychowawczych nt. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz utrwalenia umiejętności reagowania na zachowania agresywne.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 21 września 2022 roku

2022-09-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino informuje,
iż w dn. 21.09.2022 r. uległ zmianie termin składania ofert do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2022 r. (zapytanie opublikowane w dn. 21.09.2022 r.).

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 21 września 2022 roku"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści SWZ w związku z zapytaniem ofertowym opublikowanym w dniu 21 września 2022 roku

2022-09-23

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), przedłuża termin składania ofert do dnia 28.09.2022 r. godz. 16.00  oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 30.09.2022 r. godz. 8.00.

Czytaj całość artykułu "Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści SWZ w związku z zapytaniem ofertowym opublikowanym w dniu 21 września 2022 roku"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2022-09-21

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2022-09-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 312KB)
 2. Oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2022-09-07

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 312KB)
 2. Oferta cenowa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-07-22
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego: „Kurs stylizacji paznokci” w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022-07-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego dotyczącego dostawy „opasek bezpieczeństwa” urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych- mieszkańców Gminy Gryfino powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu do 31 grudnia 2022 roku (w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-06-23
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

 

- kurs stylizacji paznokci dla 5 osób

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022-06-15

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług w zakresie służby BHP oraz PPOŻ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE - opaski bezpieczeństwa

2022-06-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)
 

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE - opaski bezpieczeństwa"

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik doc 236KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
 3. Załącznik 2_Informacje_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2022-06-15

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w zakresie zorganizowania dwóch turnusów kolonii socjoteraputycznej w okresie ferii letnich z programem profilaktycznym
dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii
i przemocy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-06-01
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych:  „Kasy fiskalne z fakturowaniem i obsługą terminali płatniczych”,
„Asystent osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu”, „Kurs koparki jednonaczyniowej kl. III”, „Opiekun/asystent dzieci niepełnosprawnych” w ramach realizacji projektu pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Unieważniam postępowanie

2022-06-01
fepr-efs-pl

Unieważniam postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty z dnia 17.05.2022 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego „Operator maszyn CNC” dla 1 osoby w ramach projektu pn. „Aktywniej do celu!”

Czytaj całość artykułu "Unieważniam postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-05-17
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych:

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

2022-05-13
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie "

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-06

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja programów profilaktycznych i warsztatów w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 515KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 266KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 267KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usługi polegające na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 393KB)
 2. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2022-05-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 645KB)
 2. OFERTA CENOWA - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

2022-04-25
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie "

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych.

2022-04-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

 

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowanie na świadczenie specjalistycznych usług społecznych."

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-04-05
fepr-efs-pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury w trybie zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu autoprezentacji wraz z podstawami wizażu w ramach realizacji projektu
pn. „Aktywniej do celu!”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

postępowania na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

2022-03-30

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania

na świadczenie specjalistycznych usług społecznych

Czytaj całość artykułu "postępowania na świadczenie specjalistycznych usług społecznych"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności