Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów z doradcą zawodowym

Data publikacji: 2012-05-14

Rozpoznanie rynku na organizację warsztatów z doradcą zawodowym dla uczestników projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na organizację warsztatów z doradcą zawodowym, dla co najmniej 12 uczestników (8 kobiet i 4 mężczyzn) projektu pn. Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim.

Wykonawca powinien zapewnić:

- Osobę prowadzącą warsztaty.
- Konsumpcję podczas warsztatów.
- Salę do przeprowadzenia warsztatów.
- Dowóz uczestników na warsztaty z następujących miejscowości: Borzymek, Chwarstnica, Drzenin, Gardno, Gryfino - ul. Fabryczna.

Zakres warsztatów, jak i spotkań indywidualnych powinien zawierać między innymi następująca tematykę:

- Przełamywanie barier na rynku pracy.
- Wyznaczanie drogi rozwoju zawodowego, predyspozycji zawodowych.
- Udzielanie informacji o rynku pracy, możliwości szkoleń, podnoszenia kwalifikacji.
- Elementy treningu motywacyjnego.
- Udzielaniu indywidualnych, jak i grupowych porad.
- Nabycie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy.

Usługa powinna zostać wykonana w miesiącu czerwcu 2012 r. w miejscowości Gryfino.
Na powyższe działanie planujemy budżet w kwocie 10 400 zł.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Organizacja warsztatów z doradcą zawodowym dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim do dnia 1.06.2012 r. do godz. 15.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Ul. Łużycka 12
(w sekretariacie)
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej