Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

Rozeznanie rynku na usługę rehabilitacyjną

Data publikacji: 2012-04-10

Rozeznanie rynku na usługę rehabilitacyjną dla uczestników projektu systemowego Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na wykonanie usług rehabilitacyjnych dla 2 uczestników projektu pn. Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim.

Celem usługi będzie prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania dla 2 uczestników zgodnie z problemami zdrowotnymi uczestników:
- stwardnienie rozsiane
- niedowład czterokończynowy z powodu porażenia mózgowego, skolioza kręgosłupa.

Usługa ma zostać wykonana w okresie od kwietnia do 30 listopada 2012 r. w ilości co najmniej po 10 godzin zegarowych miesięcznie dla jednej osoby zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

Do wykonania usługi Wykonawca powinien zapewnić personel o następujących kwalifikacjach:

1. wykształcenie fizjoterapeutyczne;
2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych
3. znajomość dysfunkcji i problemów związanych z leczeniem

Mile widziane:
prowadzenie działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

1. dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia
2. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
4. oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim do dnia 20.04.2012 r. do godz. 15.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Ul. Łużycka 12
sekretariat
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej