Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych

Data publikacji: 2019-09-28

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Liczba miejsc: 1

III. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/ umowa o świadczenie usług w przypadku firm

IV. Cel i zakres wykonywania zadań:
Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino, w zakresie:
- prowadzenia interwencji psychologicznej dla ofiar przemocy,
- prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla: ofiar
i sprawców przemocy, osób zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,
- prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny zagrożonej lub dotkniętej przemocą, alkoholizmem i narkomanią.

Konsultacje odbywać się będą dwa razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub w inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.
Podana liczba godzin jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.
Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony po zawarciu umowy.
V. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: październik 2019 r. - grudzień 2019 r.
VI. Wymagania:

1) Wykształcenie wyższe psychologiczne.
2) Co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
3) Łatwość nawiązywania kontaktów.
4) Mile widziane dodatkowe kursy i kwalifikacje, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
VII. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy.
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
3) Rekomendacje i referencje.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
6) Oferta zawierająca cenę brutto za 1 godzinę zegarową dyżuru.

VIII. Warunki podlegające ocenie:

1) Cena
2) Kwalifikacje zawodowe
3) Doświadczenie zawodowe

IX. Informacje dodatkowe:

1) Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór - usługi psychologiczne za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12,
74-100 Gryfino w terminie do dnia 09.10.2019 r.
2) Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
4) O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
5) Informacji dotyczących naboru udziela:
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator Paulina Pawłowska - tel. 91 416 25 27 (wew. 132).
Inspektor Agnieszka Kraśniak - tel. 91 416 25 27 (wew. 134).

Załączniki:

  1. Nabór - usługi psychologiczne (plik pdf 106KB)
  2. Formularz ofertowy - psycholog (plik docx 13KB)
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 14KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej