Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

Data publikacji: 2021-02-11

na świadczenie  usług mediatora

 

 1. Zamawiający:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

 1. Liczba miejsc: 1

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/ umowa o świadczenie usług
  w przypadku firm

 

 1. Cel i zakres wykonywania zadań:

Świadczenie usług mediatora, w zakresie:

 - prowadzenie mediacji w celu rozwiązywania konfliktów rodzinnych, zapobiegania przemocy, zapobiegania rozpadowi rodziny.  

Konsultacje odbywać się będą według zgłoszonych potrzeb, w godzinach popołudniowych,
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: marzec 2021 r. -  grudzień 2021 r.

 1. Wymagania:

 

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności z zakresu mediacji w tym: wykształcenie wyższe, minium dwuletnie doświadczenie w pracy mediatora oraz skończony 40 godzinny kurs w obszarze mediacji.
 2. Wiedza z obszaru pomocy społecznej, interwencji kryzysowej.
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów.
 4. Mile widziane dodatkowe kursy i kwalifikacje, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. CV.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie oraz posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności z zakresu mediacji.
 3. Rekomendacje i referencje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
 6. Oferta zawierająca cenę brutto za 1 godzinę zegarową mediacji.

 

 1. Warunki podlegające ocenie:

 

 1. Cena
 2. Kwalifikacje zawodowe
 3. Doświadczenie zawodowe

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór – usługi mediatora” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12,
  74-100 Gryfino w terminie do dnia 19.02.2021 r.
 2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów
  w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 4. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 5. Informacji dotyczących naboru udziela:

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator Paulina Pawłowska –
tel. 91 416 93 50 (wew. 23).

 

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Szymanowicz

 

Załączniki:

 1. Oferta -mediator (plik docx 13KB)
 2. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (plik docx 14KB)

Zobacz także: archiwum "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej