Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór

Data publikacji: 2020-12-18

na świadczenie  usług psychologicznych

 1. Zamawiający:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

 1. Liczba miejsc: 1

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/ umowa o świadczenie usług
  w przypadku firm

 

 1. Cel i zakres wykonywania zadań:

Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino, w zakresie: 

 • prowadzenia interwencji psychologicznej dla ofiar przemocy,
 • prowadzenia konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym dla: ofiar
  i sprawców przemocy, osób zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,
 • prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny zagrożonej lub dotkniętej przemocą, alkoholizmem i narkomanią.

 

Konsultacje odbywać się będą trzy razy w miesiącu po dwie godziny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie lub w inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą koordynującą zadania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zastrzega sobie prawo do zmiany formy konsultacji. W przypadku, gdy świadczenie usługi może wywołać niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu i życiu porady będą udzielane za pomocą zdalnych środków komunikacji.

Podana liczba godzin jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.

Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony po zawarciu umowy.

 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2021 r. -  grudzień 2021 r.

 1. Wymagania:

 

 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne.
 2. Co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów.
 4. Mile widziane dodatkowe kursy i kwalifikacje, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Rekomendacje i referencje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
 6. Oferta zawierająca cenę brutto za 1 godzinę zegarową dyżuru.

 

 1. Warunki podlegające ocenie:

 

 1. Cena
 2. Kwalifikacje zawodowe
 3. Doświadczenie zawodowe

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór – usługi psychologiczne” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12,
  74-100 Gryfino w terminie do dnia 28.12.2020 r.
 2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów
  w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 4. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 5. Informacji dotyczących naboru udziela:

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator Paulina Pawłowska – tel. 91 416 93 50 (wew. 23).

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Szymanowicz

 

Załączniki:

 1. Usługi psychologiczne - nabór (plik docx 273KB)
 2. Oferta - psycholog (plik docx 13KB)
 3. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych (plik docx 14KB)

Zobacz także: archiwum "Nabory na stanowiska" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej