Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-05-26

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

I.    Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II.    Liczba miejsc: 1

III.    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

IV.    Cel i zakres wykonywania zadań:

V.    Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 2 razy w tygodniu po dwie godziny – max. 8 godzin miesięcznie.

VI.    Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: czerwiec 2021 r. -  grudzień 2021 r.
VII.    Wymagania:

1)    Kwalifikacje zawodowe.
2)    Certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
3)    Doświadczenie w pracy terapeutycznej.
4)    Łatwość nawiązywania kontaktów.
5)    Mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie.

VIII.    Wymagane dokumenty:

1)    Życiorys zawodowy.
2)    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
3)    Rekomendacje i referencje.
4)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .
5)    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

IX.    Warunki podlegające ocenie:

1)    Cena
2)    Kwalifikacje zawodowe
3)    Doświadczenie zawodowe

X.    Informacje dodatkowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi w szczególności w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

1)    Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Usługi terapeutyczne - DPS” za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie
do dnia 10.06.2021 r.
2)    Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów
w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
3)    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
4)    O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
5)    Informacji dotyczących naboru udziela:
Inspektor Agnieszka Kraśniak – tel. 91 416 25 27 (wew. 134).

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 267KB)
  2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 2 (plik pdf 56KB)
  3. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 14KB)

Zobacz także: archiwum "Nabory na stanowiska" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej