ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska ❯ Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Nabory na stanowiska"

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług w zakresie służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

2022-04-25
 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 1. Liczba miejsc: 1

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

 1. Cel i zakres wykonywania zadań:

Świadczenie usług służby BHP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie zgodnie
z § 2 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

 

Szczegółowy harmonogram świadczenia usług zostanie ustalony przed zawarciem umowy.

 

 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: maj 2022 r. -  grudzień 2022 r.

 

 1. Wymagania:
 1. Spełnianie wymagań zgodnie z § 4 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 109, poz. 704
  z późn. zm.).
 2. Doświadczenie zawodowe.

 

 1.  Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys zawodowy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 3. rekomendacje i referencje,
 4. oferta cenowa według załącznika nr 1 do naboru,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 

 1. Warunki podlegające ocenie:

 

 1. Cena,
 2. kwalifikacje zawodowe,
 3. doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Świadczenie usług służby BHP ” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 30.04.2022 r.

Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.

O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.

 

 

 

 

 

    Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

    Aleksandra Szymanowicz

 

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Nabory na stanowiska" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności