Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Godziny przyjęć interesantów

Dyrektor 

Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie. Godziny ustalane są indywidualnie po uprzednim telefonicznym bądź osobistym kontakcie z sekretariatem Ośrodka Pomocy Społecznej - tel.  (91) 416 25 27,  (91) 416 25 08

Pracownik socjalny pełniący dyżur w Punkcie Pierwszego Kontaktu – poniedziałek – 8.00- 16.00

Pozostałe dni - 7.30 – 15.30 

Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych – przyjmowane są
w godzinach 08.00- 14.00 w budynku przy ulicy Sprzymierzonych 8A – Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych.

Łukasz Gałek - Koordynator ds. dostępności
tel. 91 416 2527 lub 91 416 2508 następnie numer wewnętrzny - 125
e-mail: lukasz.galek@ops.gryfino.pl

Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej