Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Wykaz komórek organizacyjnych i ich podstawowych zadań, wykaz pracowników oraz pomieszczeń biurowych i numerów telefonów

Wykaz komórek organizacyjnych i ich podstawowych zadań, wykaz pracowników  oraz pomieszczeń biurowych i numerów telefonów

- ul. Łużycka 12 – tel. (91) 416 25 27 lub (91) 416 25 08 oraz ul. Sprzymierzonych 8A – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – tel. (91) 416 93 50, następnie nr wewnętrzny

 

Wykaz komórek organizacyjnych :

Nr
pokoju

Nazwa komórki

Rodzaj zadania

Nazwisko i imię pracownika

Nr wewnętrzny telefonu

PARTER
 

 

Punkt Pierwszego Kontaktu

Przyjmowanie wniosków
o pomoc społeczną, udzielanie informacji

Pracownik socjalny pełniący dyżur

118

1.

Sekcja Finansowo – Księgowa

 

Kasa

J. Smulska

126

2.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań
w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się
o pomoc społeczną.

 

Pracownicy socjalni

B. Marcjasz
A. Wiśniewska
B. Górecka

M. Pawłowska

 

 

127130

 

3.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań
w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc społeczną

Pracownicy socjalni

M. Puzik
A. Czajka- Stankiewicz
M. Kurlej

113

4.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc społeczną.

Pracownicy socjalni

M. Pawluk
E. Wójcik

 

 

114

I PIĘTRO
 

5.

Zastępca Dyrektora

 

M. Wilczyńska

123
 

6.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja pracy socjalnej

Prowadzenie pracy socjalnej

Pracownicy socjalny

D. Siewior
R. Sosnowska
A. Malik

116

7.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja pracy socjalnej

Prowadzenie pracy socjalnej

Pracownicy socjalni

E. Leśniewska
J. Wawrzonek
 

117

8.

Dział administracji

Sekcja organizacyjna

 

Sekretariat

A. Kruk

111

9.

Dyrektor
 

 

A. Szymanowicz

119

10.

Dział administracji

Sekcja świadczeń

 

Realizacja świadczeń -  decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej

 

D. Zielińska
A. Waszczyk

 

 

120

II PIĘTRO
 

11.

Główny Księgowy
 

 

S. Szewczuk

121

12.

Zastępca głównego księgowego

 

J. Ławińska

122

14.

Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji

Informatyka, ochrona danych oraz informacji niejawnych

T. Tabisz

124

12.

Dział administracji

Sekcja organizacyjna

 

Kadry, sprawy organizacyjne

M. Bielak

 

122

 

16.

Sekcja Finansowo – Księgowa

 

Księgowość

J. Smulska

K. Iwaniuk

126

15.

Dział administracji

Sekcja organizacyjna

 

BHP, Zamówienia publiczne, sprawy organizacyjne

 

Ł. Gałek

 

 

 

125

 

 

Budynek B
 

19.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja Usług Społecznych

Realizacja usług społecznych – usług opiekuńczych, wsparcia rodziny (asystent rodziny), Centrum Aktywności Lokalnej

M. Tracz

E. Wójcik

A. Kraśniak

133

 

 

 

 

17.

Dział Pomocy Społecznej Sekcja Usług Społecznych
Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy

 

Kraśniak

K. Jajko

134

137

18.

Dział Pomocy Społecznej Sekcja Usług Społecznych
Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy

 

 

P. Pawłowska

132

Budynek  przy ul. Sprzymierzonych 8A

Dział Administracji
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Sekcja Świadczeń

12.

Kierownik Sekcji

E. Kowalska
 

30
 

1.

Punkt obsługi interesanta

 

Przyjmowanie wniosków, podań, udzielanie informacji, wydawanie zaświadczeń

B. Kaszycka

21

3.

Wypłata świadczeń rodzinnych i wychowawczych

K. Nowicka
 

25

10. i 4.

Postępowanie w sprawie :
- zasiłków rodzinnych,
- wychowawczych,
- pielęgnacyjnych,
- zasiłków dla opiekuna,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnego zasiłku dla opiekuna,
- jednorazowej zapomogi,
- świadczenia rodzicielskiego,
- świadczenia „Za życiem”
prowadzone są przez poszczególnych pracowników według pierwszej literki nazwiska
 

M. Szymczuk –
literki :
M – Ś

M. Zając
literki :
J – Ł oraz Z – Ż

A. Mazurek
literki :
A – I oraz  T – W
 

313332

3.

Fundusz alimentacyjny

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

 

E. Misiak

 

27

11.

Dział administracji

Sekcja świadczeń

Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, umowy na dofinansowanie do rehabilitacji
 

M. Szewczuk

28

11.

Dział administracji

Sekcja analizy i sprawozdawczości

Sprawozdawczość

Pomoc materialna uczniom;

R. Rosińska

28

 

 

Załączniki:

  1. Wykaz komórek organizacyjnych i ich podstawowych zadań, wykaz pracowników oraz pomieszczeń biurowych i numerów telefonów (plik docx 34KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej