ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie ❯ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie"

Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-06-25
fepr-efs-pomorze Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na transport dla 5 uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań aktywna integracja.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Transport 5 uczestników z miejscowości: Czepino (1 osoba), Wysoka Gryfińska (1 osoba), Radziszewo (1 osoba), Gardno (1 osoba) Gryfino ul. Fabryczna- sklep przy tartaku (1 osoba) do Gryfino i z powrotem w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
W n/w terminach:

08.07.2019r dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
19.08.2019r., dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 13:35
26.08.2019r.dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
10.09.2019r dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 14:35
23.09.2019r dojazd do Gryfina na godz. 8:30, odjazd godz. 13:35
(5 dojazdów) lipiec, sierpień, wrzesień 2019r.

zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i miejsca, po wcześniejszym poinformowaniu. Miejsce dowozu do uzgodnienia po wyborze.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
 Prowadzący powinien posiadać uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 Przedstawienie oferty zgodnie z załącznikiem,
 Współpraca z koordynatorem projektu.


3. Termin realizacji zamówienia: lipiec, sierpień, wrzesień 2019 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: transport uczestników projektu w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie lub drogą e-mail
monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 03.07.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie:
80% - cena
20% - dostępność terminów

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie nie przekracza 30 000 euro.
……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)


Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 1071KB)
  2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności