ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przetargi i zapytania ofertowe ❯ Zamówienia do 130 000 złotych
← Powrót do strony głównej

Przetargi i zapytania ofertowe ❯ Zamówienia do 130 000 złotych

Przetargi i zapytania ofertowe - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy, zdrowia psychicznego, hejtu, depresji, cyberprzemocy w 136 klasach szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, tj. klasy I -VIII

2024-04-24

sygnatura sprawy ZPU.332.34.2024                                                   Gryfino, dn. 22.04.2024 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 130 000 zł netto na zadanie:

przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy, zdrowia psychicznego, hejtu, depresji, cyberprzemocy w 136 klasach szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, tj. klasy I -VIII dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Do dnia składania ofert, tj. do dnia 10.04.2024 r. do godz. 15.30. wpłynęły oferty złożone przez pięciu Wykonawców.

 

2. Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1A/53, 05-500 Piaseczno,

 NIP: 8761159474, REGON: 015863643

 

Uzasadnienie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium : „cena” – 100% Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert
i złożył najkorzystniejszą ofertę.

                                                                                  

                                                                      

                                                                          

                                                                      

                                                                                   DYREKTOR

                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

                                                                                   Aleksandra Szymanowicz

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2024-04-16

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące 

realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość"”, który zostanie zrealizowany w dwunastu klasach szkół ponadpodstawowych tj.: 

- dziewięć klas wskazanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

- trzy Klasy wskazane przez I Liceum Ogólnokształcące W Gryfinie

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik docx 282KB)
 2. FORMULARZ OFERTY (plik docx 275KB)
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (plik docx 277KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o unieważnieniu postępowania

2024-04-16

ZPU.332.4.2024                                                           Gryfino, dnia 15 kwietnia 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 130 000 zł netto na zadanie:

 

Realizacja programu rekomendowanego pn. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość”

w ośmiu klasach szkół ponadpodstawowych.

 

 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o unieważnieniu postępowania"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2024-03-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik docx 236KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (plik docx 275KB)
 3. FORMULARZ OFERTY (plik docx 275KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2024-03-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji programu rekomendowanego ,,ARS - czyli jak dbać o miłość".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik docx 280KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (plik docx 276KB)
 3. Formularz oferty (plik docx 275KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2024-02-23

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty

2024-02-08
 1. Zamawiający: Gmina Gryfino- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty"

Załączniki:

 1. FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 2 (plik docx 228KB)
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 1 (plik docx 232KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-12-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino w okresie od I do XII 2024 r. dokonano wyboru:.

- Stowarzyszenie „Jesień” w Nowym Jasińcu (schronisko z usługami opiekuńczymi)

- Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i  Samotnych Matek z Dziećmi

   im. dr Tomasza  Judyma w Stargardzie

- Schronisko dla bezdomnych mężczyzn „Wilga” w Szczecinie

Uzasadnienie:

Mając na uwadze ciągłość świadczenia pomocy w formie schronienia,  przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 182KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2023-12-12

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
pn. ,,ARS – czyli jak dbać o miłość”, umieszczonego w dniu 24.11.2023 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego pn. ,,Archipelag Skarbów".

2023-12-04

w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605/

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego pn. ,,Archipelag Skarbów"."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2023-11-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. „Archipelag Skarbów”, skierowanego do 130 uczniów uczęszczających do klas VIII placówek Oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino, rodziców, kadry pedagogicznej wraz z opracowaniem diagnozy i raportu umiszczonego w dniu 31.10.2023r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-11-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące

realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach”, który zostanie zrealizowany w pięciu grupach przedszkolnych, wskazanych przez Zamawiającego. Realizacja Programu skierowana jest do Przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Gryfino.

 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert

2023-11-28

na wykonanie zamówienia  w zakresie sprawienia pochówku w 2024 roku:

Czytaj całość artykułu "Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia ofert "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-11-28

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące

realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość”, który zostanie zrealizowany w ośmiu klasach szkół ponadpodstawowych, funkcjonujących na terenie Miasta Gryfino, wskazanych przez Zamawiającego.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino na rok 2024 r.

2023-11-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych – kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Gryfino (ogrzewalnia, noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi).

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Gryfino na rok 2024 r."

Załączniki:

 1. załącznik nr 2 klazula_rodo (plik docx 20KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-11-03

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn."Archipelag Skarbów" , skierowanego do 130 uczniów uczęszczających do klas VIII placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino, rodziców, kadry pedagogicznej wraz z opracowaniem diagnozy i raportu.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach".

2023-09-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605/

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach"."

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-09-15

Dyrektor Ośrodka Pomocy w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej w trybie zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usługi trenera pracy – doradcy zawodowego wykonano wyboru najkorzystniejszej oferty:.

Czytaj całość artykułu "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "

Ikonka symbolizująca artykuł

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z terenu gminy Gryfino.

2023-07-25

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usług trenera pracy – doradcy zawodowego

Czytaj całość artykułu "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z terenu gminy Gryfino."

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-06-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie zorganizowania dwóch turnusów kolonii socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich z program profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy, dokonano wyboru oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 636KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-05-19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania dwóch turnusów kolonii socjoterapeutycznych w okresie ferii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Załączniki:

 1. oferta cenowa - kolonia socjoterapeutyczna 2023 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-05-17

Gryfino, dn. 16 maja 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej progu ustawowego, wynikającego z art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 75)

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

2023-05-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu, opublikowanego w dniu 30.03.2023r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie

2023-05-08

dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenie usług w zakresie zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę u osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy, uzależnienia od napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych opublikowanego w dniu 7.03.2023r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj całość artykułu "Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie unieważnia postępowanie "

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-05-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy Gryfino dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

2023-05-08

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na świadczenie usług W ramach Mobilnego Punktu Doradztwa i Konsultacji dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Przetargi i zapytania ofertowe ❯ Zamówienia do 130 000 złotych" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności